Phạm Linh

Chức vụ: Giám Đốc Kinh Doanh Golfgroup

Handicap

Kinh nghiệm: 7 năm kinh nghiệm trong ngành Golf

Đơn vị:

Bạn đang cần

Đặt lịch thử gậy tại phòng 3D

Gọi ngay để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại GolfGroup

Liên hệ ngay 0862.454.866