Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

– Đối với gậy golf mới:

+ Bảo hành trong thời gian 12 tháng theo quy định của hãng.

+ Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng kể từ ngày mua hàng.

– Giầy golf (có chức năng chấm thấm nước): Bảo hành chống thấm nước trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua hàng.

– Túi golf: Bảo dưỡng, làm sạch và làm mới túi golf miễn phí trong thời gian 1 năm.

– Các sản phẩm khác:

Điều kiện bảo hành được ghi trên sản phẩm theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất. – Điều kiện bảo hành: + Các sản phẩm còn thời gian bảo hành.

– Các sản phẩm khác:

Điều kiện bảo hành được ghi trên sản phẩm theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.