Thuý Nguyễn

Vote

Chức vụ: Trưởng phòng tư vấn và fitting gậy golf chuyên nghiệp

Handicap

Kinh nghiệm: 3+ kinh doanh và hỗ trợ tư vấn golf chuyên nghiệp

Đơn vị:

Bạn đang cần

Đặt lịch thử gậy tại phòng 3D

Gọi ngay để được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu tại GolfGroup

Liên hệ ngay 0862.454.866